Do pobrania

Ocena roczna z zajęć praktycznych  2019/2020     pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie pisemnej pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie pisemnej przeprowadzonego w terminie dodatkowym pobierz

 Protokół z egzaminu semestralnego poprawkowego w formie pisemnej pobierz

 Protokół z egzaminu semestralnego w formie ustnej pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego w formie ustnej przeprowadzonego w terminie dodatkowym pobierz

Protokół z egzaminu semestralnego poprawkowego w formie ustnej pobierz

Wniosek słuchacza o przystąpienie do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym pobierz

Wniosek słuchacza o powtarzanie semestru pobierz

 

 

LEONARDO DA VINCI. Prezentacja projektu unijnego Leonardo Da Vinci – pobierz

ZATRUTY OGIEŃ – Pobierz

PLAN LU I LO – Pobierz

WYNIKI OLIMPIADY LA – Pobierz
.
PODRĘCZNIKI – Pobierz

PODRĘCZNIKI 2012/2013 – Pobierz

DRUKI PODAŃ ZWOLNIENIA Z WF – Pobierz

PREZENTACJA – Pobierz

ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI – Pobierz

ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI 2 – Pobierz

ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI 3 – Pobierz

ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI 4 – Pobierz

ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI 5 – Pobierz

ĆWICZENIA JĘZYK ANGIELSKI 6 – Pobierz

MATURA JĘZYK ANGIELSKI – Pobierz

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE – Pobierz

KIERMASZ WIELKANOCNY – Pobierz

WICEMISTRZOWIE – Pobierz

MATURA USTNA, przykładowe zestawy – Pobierz

MATURA USTNA , zestawy – Pobierz

MATURA USTNA, 3 zestawy – Pobierz

DZIEŃ LICZBY PI – Pobierz

TENIS ZAWODY – Pobierz

ULOTKA, Technikum budownictwa – Pobierz
.
ULOTKA, Architektura krajobrazu – Pobierz

REGULAMIN RR – Pobierz

MIEJSCA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, tekstowy – Pobierz

SPADEK NA TARASIE, Artykuł w pliku pdf – Pobierz

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, Ulotka pdf – Pobierz

WSO – Pobierz

Gazetka szkolna –  Pobierz

PREZENTACJA – HISTORIA ZST W NYSIE
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją opracowaną przez panią mgr inż. Zofię Goleniowską, dotyczącą historii naszej szkoły – Pobierz